Terapia Indywidualna

Czym jest?

Terapia to „leczenie rozmową” , która ma na celu dotarcie do istoty problemu. Rodzajów terapii jest wiele min. indywidualna, grupowa, par lub systemowa. Psychoterapia indywidualna to spotkanie ekspertów: pacjent jest ekspertem od siebie, a terapeuta ekspertem od teorii. Na granicy tych dwóch światów zachodzą zmiany. W trakcie szczerej i swobodnej rozmowy terapeutycznej, bez udziału osob trzecich, dzięki profesjonalnej i nieoceniającej postawie terapeuty, pacjent może przyjrzeć swojemu problemowi. Nieodzownym jest utrzymywanie relacji na poziomie Pacjent -Terapeuta, skracanie dystansu nie służy żadnej ze stron. 


Terapia indywidualna nie polega na doradzaniu a na budowaniu wielu różnych wariantów rzeczywistości i to pacjent ostatecznie decyduje który jest dla niego najlepszy.

Terapia indywidualna nie polega na doradzaniu, a na budowaniu wielu różnych wariantów rzeczywistości. To pacjent ostatecznie decyduje, który jest dla niego najlepszy.

Jak pomagamy?

W psychologii wyróżniamy kilka rodzajów pracy z pacjentem lub klientem. Psycholog między innymi udziela wsparci psychologicznego, bez wchodzenia w głębokie procesy pracy z klientem. Psycholog, to osoba, która otrzymała tytuł magistra psychologii, po ukończeniu 5-letnich studiów jednolitych. 

Terapeuta jest nauczycielem prostych lub złożonych czynności dnia codziennego. Terapeuta to osoba, która umie dobierać pracę do możliwości klienta. Terapeuta to osoba, która umie współpracować z innymi kieruje działaniami terapeutycznymi na wielu płaszczyznach. W wielu obszarach pracy z klientem możemy spotkać terapeutę, np. terapeutę zajęciowego, terapeutę uzależnień. Praca w zawodzie terapeuty nie wymaga posiadana studiów wyższych.

Psychoterapeuta to magister psychologii, który ukończył studia podyplomowe w szkole terapeutycznej. Specjalista przygotowany do leczenia, rehabilitacji i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Korzysta z technik i metod psychoterapeutycznych zdobytych w trakcie kształcenia w szkole terapeutycznej. Wszelkie interwencje odbywają się w oparciu o relację terapeutyczną. Psychoterapeuta zajmuje się zdrowiem psychicznym i Jest ściślej ukierunkowany na pracę w kliniczną. Pracuje zgodnie z kodeksem etyki, stawiającym dobro pacjenta na pierwszym planie. Praktykowanie zawodu psychoterapeuty wymaga przygotowania osobowościowego i wysokiej moralności oraz stałego dokształcania się. Wymaganym elementem pracy psychoterapeuty jest bycie poci stałą superwizją.

We wszystkich metodach jeden fakt jest najważniejszy:

NIE JESTEŚ SAM w swoich życiowych wyzwaniach. 

Skorzystaj z pomocy osób wykwalifikowanych w niesieniu pomocy w nawet skrajnie trudnych przypadkach . Zapraszamy do kontaktu.
Zespół Centrum Psychoterapii Mosty Zamiast Murów