Terapia Grupowa

Czym jest?

Terapia to „leczenie rozmową” , która ma na celu dotarcie do istoty problemu. Rodzajów terapii jest wiele min. inch. widualna, grupowa, par lub systemowa. 

W przeciwieństwie do terapii indywidualnej, terapia grupowa cechuje się tym, że na zmianę zachowania pacjenta nie wpływa tylko praca terapeuty, ale również całej grupy. Cele terapii grupowej mogą być różne, od długoterminowych, ukierunkowanych na złagodzenie lub zlikwidowanie objawów, lub zmianę, charakteru pacjenta, aż po bardziej ograniczone, ale równie ważne, jak np. przywrócenie wcześniejszego poziomu funkcjonowania.

Wiele korzyści płynie z uczestnictwa w terapii grupowej. Daje ona pacjentowi poczucie wspólnoty, a co za tym idzie, świadomość, że nie jest się samotnym w swoim problemie. W grupie możemy doświadczyć, że jesteśmy innym potrzebni. Odkrycie, że jest się pomocnym i że nasza obecność może być dla kogoś cenna, buduje zdrowi samoocenę i przynosi satysfakcję. Sama ta świadomośc właśnie, działa terapeutycznie i może również wzbudzić choć pomagania innym. Dzięki terapii w grupie, osoby ktore odczuwają trudności w komunikacji z innymi, oraz w ogólnym funkcjonowaniu społecznym mogą przezwyciężać swoje słabości i samodoskonalić się.

Celem istnienia grup wsparcia jest wspólne radzenie sobie z problemami. Mimo ogromnej różnorodności problemów, wszystkie mają ten sam cel: dostarczenie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z problemem wspólnym dla członków grupy.

Jak pomagamy?

W naszej klinice terapia grupowa prowadzona jest z wykorzystaniem kilku metod: 

  • Terapii schematów (terapia poszerzająca zakres tradycyjnych metod i pojęć terapii poznawczo -behawioralnej. Jest to nowy system psychoterapii, który szczególnie dobrze odpowiada potrzebom pacjentów z głęboko zakorzenionymi zaburzeniami. Powodem tych zaburzeń często są niezapewnione podstawowe potrzeby emocjonalne.)
  •  Terapii behawioralno-poznawczej ( Jedna z najbardziej skutecznych i najlepiej zbadanych metod terapii. Wykorzystywana w leczeniu zaburzeń psychicznych o podłożu depresyjnym lub lękowym.)
  • Terapii Gestalt (Zgodnie z koncepcją terapii Gestalt podstawowym źródłem problemow człowieka są niezaspokojone w dzieciństwie potrzeby – przede wszystkim miłości, akceptacji, bezpieczeństwa i szacunku.)
  • Pracy z ciałem (Psychoterapia poprzez ciało to metoda pracy nad własnym rozwojem, która niweluje napięcia i blokady w ciele.) 

We wszystkich metodach jeden fakt jest najważniejszy:

NIE JESTEŚ SAM w swoich życiowych wyzwaniach. 

Skorzystaj z pomocy osób wykwalifikowanych w niesieniu pomocy w nawet skrajnie trudnych przypadkach . Zapraszamy do kontaktu.
Zespół Centrum Psychoterapii Mosty Zamiast Murów