mostyzamiastmurow.pl

Psychiatria

Czym jest?

Psychiatria jest jedną z czołowych gałęzi w zakresie specjalizacji medycznych, zajmuje się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Jej zadane polega na zrozumieniu wpływ biologicznego, psychologicznego, rodzinno-genetycznego, społecznego na funkcjonowanie człowieka i zaburzenie z jakim zgłasza się pacjent. 

 

Lekarze psychiatrzy w naszym zespole specjalizują się w utrzymaniu stałej relacji z pacjentem i są wykwalifikowani w używaniu psychoterapii i innych terapeutycznych technik komunikacyjnych. Psychiatrzy różnią się od psychologów edukacją która bazuje na medycynie, po ukończeniu studiów ogólnomedycznych uzyskują tytuł lekarza. To sprawia, że – w przeciwieństwie do psychologów – mogą udzielać porad medycznych, przepisywać leki, zlecać testy oraz przeprowadzać i interpretować badania medyczne. Razem z psychologami w Centrum Psychoterapii tworzą zespół interdyscyplinarny czyli zespół specjalistów różnych dziedzin z zakresu zdrowia psychicznego.

Lekarze psychiatrzy w naszym zespole specjalizują się w utrzymaniu stałej relacji z pacjentem.

Jak pomagamy?

Istnieje wiele metod diagnozowania psychiatrycznego, natomiast kryteria diagnostyczne tworzone w środowisku naukowym: klasyfikacja DSM obecnie w wersji obowiązującej DSM-5 Amerykanskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób – obecnie ICD-10 Światowej Organizacji Zdrowia. Leczenie psychiatryczne dysponuje kilkoma sposobami pomagania należą do nich farmakoterapia, psychoterapia oraz metody biologiczne terapię elektrowstrząsową oraz psychochirurgię.

Leczenie może odbywać się zarówno w szpitalu, jak i na zasadzie cyklicznych wizyt u specjalisty w odpowiednich poradniach (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia. Nerwic, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży itd.) lub w formie leczenia środowiskowego – czyli leczenia pacjenta w jego środowisku domowym. Tylko w pewnych przypadkach regulowanych przez prawo do podjęcia leczenia nie jest wymagana zgoda pacjenta. 

We wszystkich metodach jeden fakt jest najważniejszy:

NIE JESTEŚ SAM w swoich życiowych wyzwaniach. 

Skorzystaj z pomocy osób wykwalifikowanych w niesieniu pomocy w nawet skrajnie trudnych przypadkach . Zapraszamy do kontaktu.
Zespół Centrum Psychoterapii Mosty Zamiast Murów