Ceny naszych
zabiegów i usług

Finansowanie kosztów terapii

Współpracujemy z firmą pomagającą w otrzymaniu finansowania kosztów terapii.  

Konsultacja

Konsultacja psychologiczna

do 50 minut - 200 zł

Konsultacja psychiatryczna

30 minut - 200 zł

Konsultacja seksuologiczna

do 50 minut - 200 zł

Konsultacja pary

do 90 minut - 220 zł

Konsultacja dzieci i młodzieży

do 50 minut - 200 zł

Diagnostyka

Proces diagnostyczny

50 minut - 200 zł

Opinia psychologiczna

600 zł

Opinia seksuologiczna

600 zł

Terapia

Psychoterapia indywiudalna

50 minut - 150 zł

Terapia seksuologiczna

50 minut - 200 zł

Terapia grupowa

90 minut - 80 zł *

* koszt terapii grupowej płatny jest za cały miesiąc z góry z wyłączeniem terminów przypadających na dni ustawowo wolne od pracy.

Terapia pary z 1 terapeutą

90 minut - 200 zł

Terapia pary z 2 terapeutami

90 minut - 300 zł

Terapia systemowa z 1 terapeutą

90 minut - 200 zł

Terapia systemowa z 2 terapeutami

90 minut - 300 zł

Terapia bahawioralna dzieci i młodzieży

Konsultacja

do 50 minut - 200 zł

Terapia behawioralna

50 minut - 150 zł

Terapia w miejscu zamieszkania w obrębie Trójmiasta*

60 min - 400 zł

*Warianty terapii z dojazdem możliwe po przeprowadzeniu konsultacji w Klinice. Dla wizyt poza Trójmiastem – cennik ustalany bezpośrednio z terapeutą prowadzącym.

Terapia dzienna na oddziale kliniki

Opcja I - pobyt miesięczny

4500 zł

Opcja II - pobyt dwumiesięczny

9000 zł

Opcja III - pobyt trzymiesięczny

13 000 zł

*pracujemy w języku angielskim i niemieckim, wówczas cena wzrasta o 30 zł od podanej ceny usługi.

Pobierz cennik jako plik